SÄVELLYSPAJA

K a n s a i n v ä l i n e n   s ä v e l l y s m e s t a r i k u r s s i  •  I n t e r n a t i o n a l   C o m p o s i t i o n   M a s t e r c l a s s

SÄVELLYSPAJA 2023

Helsinki & Porvoo 26.-30.6.2023 (June 26-30, 2023)

Valitut säveltäjät  /  Selected Composers

Paulo Brito
Carmel Curiel
Gordon M. Green
  Minzuo Lu
Riccardo Perugini
Ethan Resnik
Robert Ruohola
Tetsuya Yamamoto
Arthur Yuen

Opettajat  /  Teachers

Konsertti perjantaina, 30.6.2023 / Concert on Friday, June 30, 2023

Tapahtumaa tukemassa Alfred Kordelinin säätiö ja Musiikin edistämissäätiö (MES)

The event is supported by Alfred Kordelin Foundation and MES (Musiikin edistämissäätiö)